Olsztyn Miejsca przyjazne rodzinie

tel. 89 521 87 45

tel. kom.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.efektywna-nauka.pl

adres: ul. Ratuszowa 3/1,

10-116 Olsztyn

4 kwietnia 2012 roku, uroczyście podsumowano kompleksową informatyzację szpitala. Projekt „Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez kompleksową informatyzację SPZGiChP w Olsztynie” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozwolił na zakup 70 nowych komputerów i terminali, 5 laptopów, 70 monitorów w tym 10 medycznych i połączenie ich we wspólną sieć. 

tel. 89 532 29 00

tel. kom.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.pulmonologia.olsztyn.pl

adres: ul. Jagiellońska 78,

10-357 Olsztyn

Punkt Przedszkolny BĄBEL to placówka oświatowa prowadząca działalność opiekuńczo-wychowawczą dla Dzieci od drugiego roku życia. Powstała ona w maju 2009 roku w Olsztynie na osiedlu Zacisze.

tel. 

tel. kom. 507 430 849

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.babel.olsztyn.pl

adres: ul. Stawigudzka 7/lok.1,

10-687 Jaroty

Centrum Harmonijnego Rozwoju Dziecka HARMONIJKA zostało stworzone z myślą o indywidualnych potrzebach dzieci i ich rodziców, którzy stawiają zarówno sobie, jak i specjalistom coraz trudniejsze wyzwania.

tel.

tel. kom. 730 339 123

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.harmonijka.olsztyn.pl

adres: ul. Boenigka 23/17,

10-092 Olsztyn

Zapraszam dzieci, rodziców i dziadków na konsultacje, zabiegi profilaktyczne i leczenie stomatologiczne. Moje podejście do pacjentów przełamuje strach. 

tel. 

tel. kom. 600 272 872

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.elfdent.home.pl

adres: ul. Liliowa 47,

11-041 Olsztyn

Celem Fundacji ŻAK jest dążenie do poprawy warunków zamieszkania oraz wyżywienia studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; tworzenie infrastruktury umożliwiającej rozwój intelektualny, kulturalny oraz uprawianie sportu i rekreacji, a także pomoc organizacyjna i finansowa w realizacji działań studenckich w tym zakresie.

tel. 89 523 33 66

tel. kom.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.zak.olsztyn.pl

adres: ul. Kanafojskiego 2,

10-722 Olsztyn

Podstawowym celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych.

tel. 89 526 95 49

tel. kom.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tpdolsztyn.pl

adres: Al. Wojska Polskiego 4,

10-225 Olsztyn

Oddział VI psychiatryczny dla dzieci i młodzieży.

tel. 89 526 00 11

tel. kom.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.

adres: ul. Wojska Polskiego 35,

10-228 Olsztyn

Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Olsztynie mieści się przy ulicy Partyzantów 74. Jest jednostką organizacyjną Polskiego Związku Głuchych, zarejestrowaną  16 grudnia 1994 r. jako niepubliczna placówka służby zdrowia.

tel. 89 527 42 00

tel. kom.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

pzg.infowm.pl

adres: ul. Partyzantów 74,

10-525 Olsztyn

 Oddział VI psychiatryczny dla dzieci i młodzieży.

tel. 89 526 00 11

tel. kom.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.

adres: ul. Wojska Polskiego 35,

10-228 Olsztyn

W Olsztyńskim Centrum Rehabilitacji nie opieramy się jedynie o fizykoterapię, lecz staramy się wykorzystać najnowsze osiągnięcia nauki w dziedzinie rehabilitacji i poprawy sprawności, które wskazują przede wszystkim na leczenie ruchem.

tel. 

tel. kom. 698 622 778

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.rehabilitacja-olsztyn.pl

adres: ul. Wojska Polskiego 30A

, 10-229 Olsztyn

Sauna Infrared