Olsztyn Przedszkola i żłobki

Nasze przedszkole jest placówką dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, która zapewnia opiekę, wychowanie i naukę dzieciom od 2,5 do 6 lat . W naszym przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele wykwalifikowani, pełni ciepła, oddani swojej pracy.

tel. 

tel. kom. 606 287 933

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.mini.bugs3.com

adres: ul.  Barcza 7,

10-685 Olsztyn

To miejsce, gdzie Dzieci czują się jak w domu i otrzymują dużo ciepła. Miejsce, które zapewnia im rozwój i zabawę pod okiem zaangażowanych i mądrych wychowawców. Beścik chce pomóc rodzicom w trudzie wychowywania dziecka w dzisiejszym szybkim życiu. Ciągle gdzieś pędzimy, dużo pracujemy i płacimy za to ogromną cenę: nie mamy czasu ani dla siebie ani dla Rodziny. Naszą wieczną nieobecność w domu odczuwają najbardziej dzieci. Wiedzą to założycielki - dwie mamy, które doskonale znają blaski i cienie bycia pracującym rodzicem, obserwującym "karierę przedszkolną" swojego dziecka.

tel. 

tel. kom. 503 716 915

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.bescik.pl

adres: ul. Mrongowiusza 3,

10-536 Olsztyn

Przedszkole i żłobek.

tel. 

tel. kom. 693 458 184

e-mail:

www.przedszkole-urwis.olsztyn.pl

adres: ul. Barcza 48,

10-685 Olsztyn

Przedszkole mieści się na osiedlu Jaroty z dala od głównych arterii komunikacyjnych. Placówka posiada sześć sal dydaktycznych wyposażonych w bezpieczny i atrakcyjny sprzęt i pomoce dydaktyczne, które ułatwiają dzieciom wszechstronny rozwój z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

tel. 89 541 98 90

tel. kom.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.pm15.olsztyn.pl

adres: ul. Boenigka 5,

10-686 Olsztyn

Atrakcyjne i urozmaicone metody pracy, sprzyjające indywidualnemu rozwojowi każdego dziecka ( stymulowanie zainteresowań poznawczych, rozwijanie zdolności plastycznych, muzycznych, ruchowych, językowych itp. Dogodna lokalizacja (dobry dojazd z każdego punktu miasta, w pobliżu park - miejsce spacerów i obserwacji przyrodniczych)

tel. 89 533 19 96

tel. kom.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.pm20olsztyn.w.interia.pl

adres: Al. Piłsudskiego 52a,

10-450 Olsztyn

Przedszkole „Skrzaty” znane jest także z wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i wysokiego standardu nauczania języka angielskiego. Wszystkim maluchom zapewniamy doskonałe warunki rozwoju oraz rodzinny klimat, dzięki czemu chwile spędzone w przedszkolu zapamiętają jako radosne i beztroskie.

tel. 89 527 27 25

tel. kom.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.skrzaty.com.pl

adres: ul. Artyleryjska 33,

10-165 Olsztyn

Przedszkole Niepubliczne Krasnal w Olsztynie to przedszkole niepubliczne (prywatne) - działamy na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Od września 2012 roku nasze przedszkole to przedszkole anglojęzyczne. Teraz zajęcia z języka angielskiego odbywają się codziennie. W grupach wiekowych 2,5-6 lat dzieci mają zajęcia codziennie przez cztery dni w tygodniu, po około 1 godzinę każdego dnia. Dzieci najmłodsze, po około 30 minut.

Grupa dzieci najstarszych 5-6 letnich obcuje z językiem angielskim każdego dnia w godzinach od 12 do 15,30 i przez cały dzień w piątek. Podczas zajęć dzieci, oprócz zwykłych ćwiczeń lingwistycznych, poznają słownicwto angielskie zwykłych codziennych czynności. Nauczycielka zwraca się do dzieci w dwóch językach. 

tel. 89 527 44 66

tel. kom.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.przedszkole-krasnal.olsztyn.pl

adres: ul. Kopernika 4,

10-511 Olsztyn

Przedszkole dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową. Do dyspozycji dzieci są  sale  zabaw, przestronna szatnia, sala gimnastyczna, rekreacyjna oraz gabinet logopedyczny i edukacyjny. Prawdziwa dumą placówki jest ogród przedszkolny, który po prostu trzeba zobaczyć.

tel. 89 527 13 45

tel. kom.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.przedszkole14.olsztyn.pl

adres: ul. Kłosowa 23a,

10-818 Olsztyn

Jesteśmy Przedszkolem Miejskim ukierunkowanym na osiąganie najwyższej jakości w opiece, wychowaniu i edukacji dziecka w wieku przedszkolnym.Szczególną uwagę zwracamy na zgodne współistnienie dziecka ze środowiskiem społeczno - przyrodniczym. Wspieramy rodziców w wychowaniu małego człowieka i wszystkie działania podejmujemy kierując się jego dobrem. Edukacja ekologiczna na trwałe wpisała się w działalność dydaktyczno-wychowawczą naszej placówki. Stosujemy zasady wynikające z Dekalogu wg. św. Franciszka - pierwszego ekologa.

tel. 89 526 68 88

tel. kom.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.pm13.olsztyn.pl

adres: ul. Wyspiańskiego 3,

10-287 Olsztyn

Każdy rok w naszym przedszkolu mija pod wybranym przez nas hasłem, wokół którego skupiamy  działania wychowawczo - edukacyjne. 

tel. 89 541 55 60

tel. kom.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.smerfy.olsztyn.pl

adres: ul. Jeziołowicza 21,

10-690 Olsztyn

Nasze Przedszkole jest przyjazne dzieciom, rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom Przedszkola, w którym wszyscy czują się dobrze jak w rodzinie. W kolorowej, przestronnej i bogato wyposażonej w nowoczesne pomoce dydaktyczne sali edukacyjnej dzieci rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają umiejętności i wiedzę zgodnie z indywidualną drogą rozwoju. Wysoko wykwalifikowana i systematycznie dokształcająca się kadra pedagogiczna stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspokajania potrzeb oraz wyzwalania twórczych aktywności dzieci. Nasi wychowankowie wyposażani są w wiedzę, umiejętności oraz sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym przed nimi w szkole. Cechuje ich śmiała, otwarta i twórcza postawa wobec ludzi i otaczającego świata.

Dzięki pracy w małej grupie mieszanej wiekowo możemy stosować takie techniki pracy, których nie wykorzystuje się w dużych przedszkolach publicznych i niepublicznych ze względu na liczne i jednorodne wiekowo grupy oraz niemożność skoncentrowania uwagi nauczyciela na indywidualnych potrzebach dziecka. 

 

tel. 89 672 36 55

tel. kom.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

www.przedszkoleabc.olsztyn.pl

adres: ul. Wilczyńskiego 25e/118,

10-850 Olsztyn

Sauna Infrared